Звернення


14:40 8 грудня 2016
Рег. №: Р1-46843
Крок : 3
Звернення в архіві

С К А Р Г А на дії державного виконавця.


Адреса проблеми: вул. Санітарна 4


В провадженні Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції знаходиться виконавче провадження ВП 29604612 від 02.11.2011 року про стягнення аліментів з Риндіна Костянтина Петровича в розмірі 1000 гривень щомісячно на мою, Рубан Ирини Валентинівни, користь на утримання неповнолітнього сина Рубан Івана Костянтиновича, 25.06.2010 року народження, за рішенням Київського районного суду м.Одеси від 05.07.2011 року. Стягнуті з Риндіна К.П. аліменти перераховуються на мій рахунок через Перший Малиновський відділ державної виконавчої служби з листопада 2011 року. Згідно ст.6 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені в порядку, встановленому цим Законом. Відповідно до вимог ст.11 закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Державний виконавець: здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом; На вимоги ст. 45 Закону України «Про виконавче провадження» грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби. За письмовою заявою стягувача - фізичної особи чи його представника (за наявності відповідних повноважень) стягнуті грошові суми можуть бути перераховані державним виконавцем на зазначений ним рахунок у банку або в іншій фінансовій установі чи надіслані на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум. Стягувачу - юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються державним виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем належні йому рахунки. Мною державному виконавцю були надані всі необхідні реквізити мого рахунку, на який потрібно перераховувати аліменти. Аліменти це особлива категорія справ, це грошові кошти, які направлені на утримання дитини, вони спрямовані на здійснення харчування, лікування та інших потреб дитини. Державний виконавець повинен перераховувати аліменти, які надійшли на рахунок виконавчої служби, протягом трьох днів на рахунок стягувача. Тобто, аліменти повинні надходити на мій рахунок не пізніше 15 числа кожного місяця. Але я ніколи не отримувала аліменти в відповідний строк, доказом цього є витяги з банку. А в жовтні 2016 року я перестала отримувати аліменти на утримання мого сина. Я неодноразово намагалася звернутися до Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції за роз’ясненнями стосовно належним моєму сину аліментів, та не отримувала відповідіі. Але на теперішній час, тобто 21 листопада 2016 року, аліменти на утримання мого неповнолітнього сина за жовтень, листопад 2016 року на мій рахунок так і не надійшли. Згідно ст.2 Конвенції про права дитини, держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї. На вимогу ст.3 Конвенції про права дитини в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Держави-учасниці зобов'язуються забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і адміністративних заходів. Державний виконавець Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції грубо порушив умови чинного законодавства, направлені на захист прав и інтересів дитини. Він залишив мого неповнолітнього сина – Рубан Івана Костянтиновича, 25.06.2010 року народження, без засобів до існування, харчування, медикаментів і необхідних речей для нормальної жізнідеятельності. Згідно ст.12 ЗУ «Про виконавче провадження» сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку, встановленому цим Законом. У зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.12 82 Закону України «Про виконавче провадження», П Р О Ш У: 1) Прийняти та розглянути мою скаргу на дії державного виконавця Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, в провадженні якого знаходиться виконавче провадження ВП 29604612 від 02.11.2011 року; 2) Зобов’язати державного виконавця перерахувати аліменти, стягнуті з Риндіна Костянтина Петровича за рішенням Київського районного суду м.Одеси від 05.11.2011 року на утримання мого неповнолітнього сина Рубан Івана Костянтиновича, 25.06.2010 року народження, за жовтень листопад та грудень 2016 року, на мій розрахунковий рахунок, відповідно до виконавчого провадження ВП 29604612 від 02.11.2011 року. 3) Вжити відповідні захоти у відношенні державного виконавця Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, в провадженні якого знаходиться виконавче провадження ВП 29604612 від 02.11.2011 року, щодо порушення нею вимог чинного законодавства.


Показати/cховати відповіді