Звернення


13:41 10 січня 2019
Рег. №: Г1-1436
Крок : 3
Звернення в архіві

Громадянська пропозиція закріпити принцип «забруднювач платить» в локальному законодавстві (ст.7д)


Адреса проблеми: вул. Дача Ковалевського


У зв'язку з отриманими інформаційно-юридичними листами вiд Департаменту економiчного розвитку Одеської мiської ради №Г-1/01-37/01 вих вiд 08.01.2019 року, й Державної екологiчної iнспекцiї в Одеськiй областi №Г-03 вiд 09.01.2019 року було подано цю громадянську пропозицію закріпити принцип «забруднювач платить» (Principe pollueur-payeur) в локальному законодавстві всiх департаментiв мiста Одеси, й врегулювати з європейськими директивами (Directive 2004/35 / CE) й іншими. Посилання: Directive 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547119992562&uri=LEGISSUM:l28120 Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum:l28120
Показати/cховати відповіді